Effektiv fångst med Mosqito Magnet Independence

Publicerat av myggfri den

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=FjX1DL_aL2Y&feature=context-cha]

 

Här ser vi prov på hur välfungerande våra gasolmaskiner faktiskt fungerar. Ett oerhört enkelt och bekvämt sätt att göra sig av med ett för många stort och besvärligt problem.

Kombinationen av gasol och oktanol som Mosqutio Magnet Independence använder sig utav framstår som oemotståndlig för knott och mygg, och chanserna att kraftigt minska beståndet av dessa oönskade insekter är därför fullt realistiska.

Med ett extra fångstnät kan du på ett smidigt sätt lägga det knott- eller myggfyllda nätet i solen, för att därefter genast kunna sätta i det andra nätet och omgående få igång maskinen igen.