Oktanol, Octenol eller Octanol? Vad är skillnaden?

Publicerat av Jacob Arnborg-Forss den

När det gäller att bekämpa mygg och andra blodsugande insekter är lockämnen avgörande. Ett av detta lockämnen är Octenol. Men vad gör då Octanol? Och finns det egentligen något som heter Oktanol?

Skillnaden är stor, användningsområdena olika, trots de snarlika namnen. Dem har olika egenskaper och kommer därför inte hjälpa dig med ditt myggproblem om du väljer fel. Låt oss ta en närmare titt och utforska deras egenskaper och tillämpningar.

Vad är skillnaden mellan Octenol, Oktanol & Octanol?

Octenol

Octenol är en naturlig förening som finns i människokroppen och andra djur, och det är denna förening som ger svett dess lukt. Det är också känt som ett lockämne för blodsugande insekter. Ämnet har visat sig vara särskilt lockande för mygg, och forskning har identifierat det i mygg-lockande växter och i människors svett. Genom att använda detta i myggfällor kan man effektivt minska myggpopulationen i ett område. Octenoldoften lockar myggorna till källan när de känner det i luften. Källan är såklar en myggfälla, såsom Predator Dynamic, AMT 200 eller Mosquito Magnet som fångar in myggen. Det vanligaste är att använda R-Octenol.

Octanol

Octanol är också det ett åtta-kols alkohol precis som Octenol. Däremot är användingsområdena väldigt olika. Octanol används inom forskning och industriell kemi. Som smak- och dofttillsats i mat och dryck. Som lösningsmedel för lacker och färgämnen samt i tillverkningen av plast och kosmetika.

Oktanol

Något som skapar förvirning är Oktanol. Det är egentligen inget ämne utan ett försvenskat namn på Octenol. Problemet med detta är att det låter det precis som Octanol, därav oklarheten om skillnaderna mellan de olika ämnena. Då båda namn har etablerat sig i Sverige idag står det ibland olika.

Sammanfattningsvis, är det myggen du vill åt, är det Octenol/Oktanol som gäller. Octanol har ingen effekt när det kommer till myggbekämpning.

Så nästa gång du planerar att njuta av utomhusaktiviteter utan att bli störd av mygg, se till att du har rätt verktyg för jobbet – och det inkluderar definitivt Octenol.