Dagens Fråga?

Publicerat av myggfri den

FRÅGA:
Varför är det bra att ställa myggfångaren i skugga?

SVAR:
Allmännt gillar inte myggen och knotten direkt solljus. Myggen och knotten håller sig gärna i skugga och därför är det bra att skapa en möjlig väg mot myggfångaren även under dagen för att öka fångsten.