Myggmaskiner

Publicerat av myggfri den

Är du trött på myggproblem? Det finns saker du kan göra som kan underlätta. Det bästa sättet är att fånga mygg, vilket du kan göra med hjälp av myggmaskiner som du hittar på Myggfri.nu

Fakta om mygg

Det finns ungefär 33 000 olika arter av myggor i världen men faktum är att endast ett fåtal av dessa sticker eller biter. Dessa är oftast stickmyggor, knott och svidknott. Det är oftast de arterna som vi tänker på när vi talar om mygg. I Sverige är det ungefär 30 arter som sticker, det är i princip bara honan som sticker för att honmyggan behöver protein för sin utveckling av ägg. En honmygga kan lägga upp till 1000 nya ägg på en sommar. Detta innebär att fångar du en mygga så slipper du upp till 1000 nya. En myggas utveckling går från ägg > larv > puppa > fullvuxen mygga.

Myggmaskiner

Bild på mygga i solnedgång

Du kan fånga in mygg genom olika slags utrotande myggmaskiner. Det finns stora gasolfångare och mindre elektriska maskiner som fångar. Du kan läsa mer om dessa myggmaskiner på vårt blogginlägg här.

Kategorier: mygg