Viktig information om dofter till Myggfångare

Publicerat av myggfri den

Biocider och oktanol, vad är det och hur fungerar det?

Vi på Myggfri.nu får ofta dessa frågor. Vi vill upplysa våra kunder och besökare 
vad det är som gäller vid använding av oktanol både nu och i framtiden. Likaså 
hur det fungerar när du väljer att köpa maskiner som använder sig av oktanoler. 
Oavsett hur vi själva tolkar frågan så följer vi självklart Kemikalieinspektionens 
riktlinjer och EU:s biocid-direktiv.
Vi hoppas att kunna ge en bild av problematiken kring doftämnen.
Kategorier: Uncategorized