Snabbfakta om stickande mygg och knott

Publicerat av myggfri den

Det är enbart honmyggorna som sticks och suger blod. Honorna behöver extra protein för att kunna producera ägg.

Det finns över 3500 arter av stickmygg beskrivna i världen!
I Sverige förekommer 47 av dessa arter.

Hanmyggorna kläcks före honmyggorna och har dessutom en kortare livtid (några veckor till skillnad från honmyggorna som kan leva upp till 2 månader).

Både hanmyggor och honmyggor behöver energi för att flyga. Den får
de från blomnektar.

Stickmygg är mest aktiva i skymningen, även om det finns de arter
som är aktiva dygnet runt.

Myggbettet är en allergisk reaktion på stickmyggans saliv.
Hur stor reaktionen blir är individuell.

En stickande mygghona kan suga blod vid mer än ett tillfälle under sitt liv.

Stickmyggor attraheras av olika saker bland annat värme, koldioxid och olika luktämnen (det är dessa faktorer som dagens myggmaskiner försöker härma för att på konstgjort sätt attrahera mygg och sedan fånga in dem).

Stickmyggor kan, beroende på art, övervintra som ägg, larv och fullvuxen individ.

Mygghonor använder sig nästan uteslutande av doft- och smaksignaler för att finna och identifiera lämpliga blodvärdar.

Myggor är mer eller mindre specialiserade och suger blod från kor,
hästar eller människor.

Det finns 300–400 doftsignaler som produceras av människan, men myggorna verkar endast känna igen ett fåtal av dessa.

Människor, som är attraktiva för myggan, utsöndrade betydligt mindre mängd doftsignaler än vad de icke attraktiva människorna gör. Detta kan förklara att vissa människor blir myggbitna medan andra slipper undan.

Källa: Biologisk Myggkontroll/Myggfri.nu

Kategorier: Uncategorized